Dokładne zasady przewozu leków w ściśle określonej temperaturze !

Transport medykamentów musi przebiegać na podstawie wszystkich wymogów uwzględnionych między innymi w odpowiednich ustawach dotyczących stricte tego typu działań transportowych. Na podstawie przepisów artykuły lecznicze nie mogą być traktowane jak każdy inny masowy towar.

Niezwykle istotne jest, żeby odpowiedzialnie przestrzegać wszystkich wymogów oraz reguł z tym związanych.Transport w temperaturze kontrolowanej powinien odbywać się bezpośrednio z miejsca wysyłki do miejsca odbioru. Jeśli niezbędny jest przeładunek, powinien on nastąpić w odpowiednio do tego przygotowanych warunkach. Towary lecznicze powinny znajdować się w odpowiednich zamkniętych opakowaniach lub też zbiorczych opakowaniach, jak również powinny być transportowane w odpowiednich warunkach. Dodatkowo niezbędne jest posiadanie całej dokumentacji transportowej, w której wyznaczony jest m.in. termin dostarczenia produktów do miejsca docelowego. W przypadku niektórych towarów farmaceutycznych niezbędny jest odpowiedni transport chłodniczy do 3,5 tony.

Z uwagi na zasady dotyczące transportu leków niejednokrotnie okazuje się, iż hurtownie farmaceutyczne muszą same zorganizować specjalne pojazdy, za pomocą jakich odbywa się transporttransport (tu)i|leków]. Nie zawsze można zlecić to zadanie zewnętrznemu przewoźnikowi.
Przewoźnik, który transportuje leki, musi doskonale znać wszelkie reguły, jakie obowiązują w naszym kraju i niezwykle skrupulatnie stosować się do nich. Przewóz towarów medycznych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa może prowadzić w ostateczności do poniesienia późniejszych konsekwencji.

centrum logistyczne

Autor: Stockmann Group
Źródło: http://www.flickr.com

Trzeba także pamiętać o tym, iż przewóz leków w niewłaściwych warunkach może prowadzić do różnorodnych zniszczeń przewożonego towaru, co będzie równoznaczne z poważnymi stratami finansowymi. Z tego powodu niezwykle ważne jest, żeby transportować leki w prawidłowych pojazdach, właściwie zapakowane i w odpowiednich temperaturach. Dla bezpieczeństwa medykamentów istotna jest również odpowiednia wilgotność powietrza. W tej sytuacji bardzo ważne jest posiadanie niezbędnych urządzeń pomiarowych.
Pamiętajmy, iż nieodpowiednio przewożone leki mogą w sytuacji różnych uszczerbków zostać bezpośrednio skierowane do utylizacji, a to wiąże się z niemałymi kosztami. Trzeba zatem przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów. Dodatkowe informacje:szukaj tu