Na czym będzie się opierać dzierżawa i jak się do tego przygotować? Czy ten motyw jest dla nas? Co trzeba wiedzieć?

Poprzez umowę dzierżawy ktoś kto dzierżawi deklaruje, że chce się zobowiązać dzierżawcy wskazaną rzecz do używania. Jednocześnie, wiąże się to z pobieraniem pożytków w tym czasie, z kolei dzierżawca za to płaci wcześniej wyznaczony czynsz. Jak przygotować umowę wydzierżawienia i co się musi się w niej zawrzeć?

polecamy

Autor: Barry Lewis
Źródło: http://www.flickr.com
Jak umowa jest podpisywana przez osoby fizyczne, to tak naprawdę musimy zapisać ich najistotniejsze dane, jak imiona, nazwiska czy datę urodzenia. Jak osoby fizyczne posiadają działalność gospodarczą na zasadzie wprowadzenia do ewidencji działalności gospodarczej, to musimy podać nazwę tej działalności, poza tym numer NIP. Odpowiednio, żeby takie osoby miały szanse przedstawić kopie zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Ten niezwykle interesujący wpis ma swe analogie na innych stronach. Najedź zatem na hiperłącze do witryny i przeglądnij je.

Jeśli chodzi o spółki, to trzeba wskazywać adres siedziby, numer wpisu do KRS i osoby, które są uprawnione do reprezentacji.

Umowa powinna zawierać dokładny opis przedmiotu dzierżawionego,przykładowo dzierżawa naczep – . Jak oddawany pod dzierżawę jest grunt, to trzeba pokazać położenie, a więc miejscowość czy ulicę, powierzchnię jak również numer który wpisuje się do ewidencji działki. Musimy tezpodać numer księgi wieczystej.

W przypadku, gdy tematem umowy jest na przykład pojazd, to powinniśmy wskazać jego nazwę, rok produkcji i numer fabryczny. W umowie należy dokładnie wyznaczyć cel przedmiotu dzierżawy. Mogą to być rozmaite, wcześniej wymienione przeznaczenia.

Jeżeli ciekawi Cię omawiana problematyka, to poczytaj tutaj inne dane na omawiany temat. Będą tak samo ciekawe i zostaną Ci w głowie na długo.

Dzierżawca potwierdza w umowie, że nie obcy mu jest mu stan techniczny przedmiotu dzierżawy. Nic nie wadzi, by strony zrodziły protokół z przekazania przedmiotu umowy.

W tego typu protokole może znajdować się informacja o stanie technicznym dzierżawionej rzeczy. Umowa dzierżawienia jest umową o określonym terminie. Trzeba więc wskazać czas trwania dzierżawy – może to być czas wyznaczony, czyli przykładowo dwa lata, jak i nieoznaczony (dzierżawa kończy się w takiej sytuacji, gdy będzie się kończyć jej okres wypowiedzenia). Tak tworzone postępowanie w momencie dzierżawy będzie posiadało moc prawną i będzie ograniczyć z korzyścią dla obu stron.